Chính Sách Khách Hàng

Khi bạn trở thành khách hàng – đối tác của Quảng Cáo NTQ, bạn sẽ được Công ty thực hiện một số chính sách như sau:
*** Chính sách Bảo mật thông tin:
+ Mọi thông tin khách hàng – đối tác của Quảng Cáo NTQ chúng tôi sẽ giữ  bảo mật tuyệt đối ngoại trừ những thông tin, hình ảnh, video clip,… nhằm mục đích quảng cáo đã được  thỏa thuận giữa Quảng Cáo NTQ với khách hàng – đối tác.
+ Các thông tin về khách hàng – đối tác được công khai khi có sự đồng ý bằng văn bản từ khách hàng – đối tác của Quảng Cáo NTQ
*** Chính sách Hợp tác cùng có lợi:
+ Hai bên thỏa thuận hợp tác trên tinh thần tự nguyện và vì quyền lợi của hai bên


[::] + Danh mục liên quan: